Een van de grootste bronnen van onvrede op het werk is verveling en gebrek aan uitdaging. Uitdagingen dragen bij tot het verscherpen van je geest en creativiteit. - Dalai Lama

Handanalyse voor bedrijven

Coaching & Consultancy   -   Individuele coaching

Talentmanagement, mobiliteit en loopbaanplanning zijn essentiële ingrediënten voor een succesvolle bedrijfsvoering.

In de Hand kan hierin ook uw partner zijn. Met behulp van handanalyse worden medewerkers individueel gecoached op weg naar hun eigen talentmanagement. Tijdens het consult wordt een brede basis gelegd op weg naar zelfontwikkeling. Coaching door middel van handanalyse draagt bij tot inzicht en bewustwording van de eigen talenten. Vanuit deze analyse wordt ook gekeken naar het potentieel van de medewerker. Welke talenten worden op dit moment niet optimaal benut of kunnen nog verder ontwikkeld worden. Tevens wordt aandacht geschonken aan de persoonlijke voorwaarden waaraan een functie of werkomgeving zouden moeten voldoen wil deze medewerker helemaal goed tot zijn recht komen in een nieuwe functie.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Vaste aanstelling / tijdelijk contract
 • Teamplayer / individualist
 • Concentratie
 • Communicatie
 • Energieverdeling (optimale afstemming werktijden)
 • Dienstverlenend / commercieel
 • Leidinggevend / uitvoerend
 • Organisatorisch aangelegd / specialistisch aangelegd

Al deze aspecten zijn in de handen terug te vinden. Vanuit deze gegevens gaan we bezig met de 3 loopbaanvragen:

 • Wie ben ik?
 • Wat wil ik?
 • Wat kan ik?

 Door de medewerker bewust te laten worden van zijn eigen talenten en mogelijkheden ontstaat een breder zelfbeeld. Deze inzichten werken door op persoonlijk en maatschappelijk vlak en leiden tot zelfreflectie en meer zelfvertrouwen bij de medewerker. Inspiratie, motivatie en vertrouwen om de stap te kunnen zetten naar een andere functie binnen of buiten de eigen organisatie. Functieroulatie geeft beweging en daarvoor is mobiliteit nodig. Mobiliteit om beweging en groei te creëren binnen een organisatie. Te lang in dezelfde functie blijven is voor de meeste werknemers niet bevorderlijk. Het werk biedt geen uitdaging meer en stilstand is dan in vele gevallen achteruitgang. Door te investeren in het talentmanagement van de individuele medewerker, raakt deze niet alleen meer vertrouwd met zijn eigen mogelijkheden, maar zal hij ook een gemotiveerde en geïnspireerde medewerker zijn. Dit leidt uiteindelijk tot het binden van talent aan uw organisatie.

Een medewerker die weet wie hij zelf is, weet ook wat hij kan èn wat hij wil.

Ieder mens is verschillend en niet elke medewerker heeft baat bij dezelfde loopbaan- en beroepentesten. Staat uw bedrijf open voor een andere effectieve, persoonlijke en inspirerende benadering van loopbaanadvisering? Dan is loopbaanadvisering door middel van handanalyse wellicht in te passen in uw loopbaanbeleid.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor individuele coaching via info@indehand.nl

Hier vindt u informatie over workshops voor bedrijven.

Loopbaanadvies / Coaching / Talentmanagement / Persoonlijke ontwikkeling